ریاست

Who We Are

مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول یک از سال 1387 به صورت هیات موسسی تاسیس گردید و ریاست این مرکز به عهده جناب آقای دکتر امید حبیبی نژاد می باشند. ایشون دارای مقطع دکترای مدیریت و ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس میباشند.

شعار سازنده جناب دکتر حبیبی نژاد برای جوانان و دانشجویان عزیز هموار کسب علم و تلاش برای رسیدن به اهداف بوده است.

  • استقبال از ایدهای دانشجویان
  • تلاس برای رساندن مرکز به جایگاهای برتر
  • کار آفرینی و اشتغال جوانان
  • میدان دادن به جوانان مستعد
  • تشویق دانشجویان به کار آفرینی
  • پیروی از ولایت فقیه

اصول رشد و تحول:
اصل شخصیت راهی ساده و سریع برای نائل شدن به موفقیت فردی است به مفهوم ثروتمند شدن بدون کارکردن است.در طول زندگی مراحلی سلسله وار از رشد و تحول وجود دارند . یک کودک ابتدا میاموزدکه

بغلتد سپس بنشیند – دست و پا بزند و آنگاه راه برودو بعد هم بدود و نمیتوان مرحله ای را از این میان حذف کرد.اینمثال برای زندگی نیز صادق است و در همه جوانب پیشرفت این گونه است.خواه آن یادگیری

پیانو ویا برقراری ارتباط با همکار خود باشد

0
+
سال تجربه
0
+
تعداد دانشجویان
0
+
رشته ها

جناب دکتر حبیبی نژاد همواره درب اتاق خود را به روی دانشجویان و اساتید خود باز نگاه داشته و به آرامی و خونسردی جواب گوی مشکلات و نظرات این عزیزان میباشد.